História spoločnosti Jelinek Cork Group

Spločnosť tvorí skupina súkromných firiem nachádzajúcich sa v Kanade, USA, Španielsku, Portugalsku, Českej republike a Slovensku. Spoločnosť obchoduje pod spoločným názvom Jelinek Cork Group a vlastní výrobu, sklady, distribučné centrá a špecializované maloobchody.

História zakladajúcej firmy siaha až do roku 1855, kedy bola založená v Brne pánom Jindřichom Jelinkom starším. Firma sa presadila najmä korkovými zátkami, ktoré dodávala do popredných európskych a svetových pivovarov, liehovarov a vinárstiev. Nasledujúcich takmer 100 rokov firma Jelinek Cork ponúkala svoje služby a obchodovala v Strednej a Východnej Európe s celým sortimentom korkových výrobkov a súčasne si vybudovala blízky a trvalý obchodný vzťah so štátmi okolo Stredozemného mora produkujúcich korok. V roku 1948, po nástupe komunistického režimu, došlo k znárodneniu rodinného podniku. Rodina Jelinkovcov preto emigrovala do Kanady, kde se snažila pod svojím pôvodným menom znovu preraziť a uspieť. So silnou podporou svyojich španielských a portugalských partnerov založili v roku 1950 Jelínek Cork Limited v Kanade a v roku 1951 Jelinek Cork Corporation v USA. Následne po páde komunizmu v roku 1989 sa Jelinek Group rozhodla vrátiť na miesto, kde bol podnik založený. Výsledkom bolo znovu založenie súkromnej firmy Korek Jelínek spol. s r.o. a o čosi neskôr založenie slovenskej firmy Korok Jelínek spol. s r.o. s cieľom zaujať opäť vedúce postavenie v tomto priemysle v Strednej a Východnej Európe.

Jelinek Cork Group značne investovala do rady výrobných korkových závodov v Portugalsku a v Španielsku a činí tak doposiaľ. Výsledkom toho je partnerstvo s niekoľkými modernými výrobnými korkovými závodmi. Tieto továrne sa zaoberajú produkciou materiálov pre uspokojene celosvetových požiadaviek dcérskych firiem Jelinek Cork Group. Táto stratégia umožňuje kontrolovať proces výroby od plantáže korkových dubov cez rôzne stupne spracovania, až po dodanie  konečných produktov zákazníkom.

Jelinek Cork Group je hlavným dodávateľom najmä korkových zátok. Behom niekoľkých rokov sa však ponuka firmy rozšírila o nové produkty a začala sa zujímať o nové trhy. Ide najmä o produkty pre automobilový priemysel (výroba strojných súčiastok, tesnenie a karburátorové plaváky), výroba špeciálnych súčiastok (hudobné, športové a obuvnícke komponenty), priemyslové produkty a stavebné materiály (podlahové a obkladové materiály, tepelné a akusticky izolačné materiály) Sú to len niektoré z najdôležitejších priemyselných odvetví, ktoré zásobuje spoločnosť Jelinek Cork Group svojimi korkovými výrobkami. Naša spoločnosť vyrába tiež širokú paletu domácich doplnkov a dekoratívnych predmetov. Sústavne usiluje o uspokojenie požiadaviek zákazníkov a trhu a vytvára tak nové štýly, čím udržiava krok so stále sa meniacimi trendmi. V poslednej dobe spoločnosť stále viac využíva moderné spôsoby predaja. Cez internet prenikla na trhy, ktoré by iným spôsobom neboli ľahko prístupné a vďaka tomu dodáva korok prakticky do celého sveta.

S týmto unikátnym spojením skúseností a kontroly trvalej dodávky surového korkového materiálu a výrobných možností, je spoločnosť Jelinek Cork Group považovaná za jedného z popredných svetových dodávateľov venujúcemu sa výlučne výrobkom z korku, ktorých produkcia, vďaka ich nezávadnosti voči životnému prostrediu, prispieva k ročnému zníženiu tisícok ton CO2 v ovzduší, čím znižuje riziko skleníkového efektu a globálneho otepľovania.

Experimentujte s rôznymi farebnými odtieňmi, vzormi a materiálmi a získajte predstavu, ako by vyhovovali vášmu interiéru.

Vyskúšajte nové podlahy u vás doma

Vyskúšať podlahu

Váš košík
Váš košík je prázdny
Môžete začať s nákupom.
Začať nakupovať